SUNAMATIC ATF DEXRON VI

ID 7


Наличност: На склад

26,00 лв.
Цена Количество  
1 литър 34,00 лв.

Sunamatic ATF Dex VI е масло изключително и само създадено за автоматични скоростни кутии, специално разработено за последно поколение автомобили с автоматична трансмисия. В сравнение с ATF Dex III масло, ATF Dex VI има подобрени свойства и два пъти по-дълъг живот обхващащо и новите и по-старите автоматични трансмисии.

Свойства:
- Удължен живот на трансмисията, включително на пластините и на лентите на съединителя;
- Удължен интервал за смяна;
- Изключителна устойчивост срещу утайки;
- Подобрена оксидация и термична стабилност;
- Превъзходни свойства против износване;
- Изключителна течливост при ниски температури;
- Оптимизирани свойства при триене;
- Подобрена икономия на гориво в сравнение с ATF DEXRON III.

Приложение:
За всички модерни GM Hydramatic автоматични трансмисии и навсякъде където DEX III-H, Dex III и Dex II-E е препоръчан.

Спецификации:  
Dexron VI 
Meets GM N10060


Характеристика:

Относителна плътност при 15°С 0.846
Вискозитет при 40°С/сSt  29.8
Вискозитет при 100°С/сSt 6.0
Вискозитет при -40°С/cP 12 030
Вискозитетен индекс 151
Пламна точка °С 206
Точка на течливост °С  -54
Сулфатна пепел % 0.02
Цвят червен

Подобни продукти